funeral plan

funeral plan picture

Plan A (150 Monthly premium)

 • Sikhava amalungu angu (1-5) aneminyaka engu (1-60years).
 • Uma ufuna ukufaka Ilunga lesi thupha kuya phezulu (6th member or more) kwipolicy yakho kumele wongeze ngo R30 ilunga ngalinye olengezayo.
 • Uma ufuna ukufaka umuntu oneminyaka engaphezulu kuka 60years  kwi policy yakho ,kumele wongeze ngo R50 ilunga ngalinye.
 • Ulinda izinyanga ezintathu (3 months) ukuze ube yilunga eliphelele.

 

 

Uma ushonelwe sikunika:

(Umngcwabo ophelele)

 • Ibhokisi I casket
 • Ukulandwa komzimba
 • Amakhaza
 • Itende u 2 pole nezihlalo
 • Izimbali
 • Isiphambano
 • Amatende asemathuneni
 • Umshini wokwehlisa ibhokise

 

 • I gas u 9kg
 • Uhlelo lomngcwabo (100 copies)
 • Airtime ka R200

 

Noma u R10 000 Cash

 

Plan B (R300 monthly premium) 

 • Sikhava amalungu angu (1-5) aneminyaka engu (1-60years).
 • Uma ufuna ukufaka Ilunga lesi thupha kuya phezilu (6th member or more) kwipolicy yakho  kumele wongeze ngo R50 ilunga ngalinye olengezayo.
 • Uma ufuna ukufaka umuntu oneminya engapheziulu kuka 50 kwi policy yakho ,kumele wongeze ngo R50 ilunga ngalinye.
 • Ulinda izinyanga ezintathu (3 months) ukuze ube yilunga eliphelele.

 

Uma ushonelwe sikunika:

 • Umngcwabo ophelele
 • Inkomo ephilayo uma kushone umuntu omdala (21-60 years)
 • Igusa (isikabhu) eliphilayo uma kushone ingane  (1-20years)
 • Imbuzi yokugeza ephilayo

 

                Noma U R17 000 cash

 

Plan C (R170 monthly premium)

 • Sikhava amalungu angu (1-5) aneminyaka engu (1-60years).
 • Uma ufuna ukufaka Ilunga lesi thupha kuya phezilu (6th member or more) kwipolicy yakho  kumele wongeze ngo R30 ilunga ngalinye olengezayo.
 • Uma ufuna ukufaka umuntu oneminya engapheziulu kuka 50 kwi policy yakho ,kumele wongeze ngo R50 ilunga ngalinye.
 • Ulinda izinyanga ezintathu (3 months) ukuze ube yilunga eliphelele.

 

Uma ushonelwe sikunika :

 • Inkomo ephilayo uma kushone umuntu omdala (21-60 years)
 • Igusa (isikabhu) eliphilayo uma kushone ingane  (1-20years)
 • Imbuzi yokugeza ephilayo

 

Noma u R10 000 Cash

 

Additional Plan / Grocery Plan (R100 monthly premium)

 • Sikhava amalungu angu (1-5)
 • Uma ufuna ukufaka Ilunga lesi thupha kuya phezulu (6th member or more) kwipolicy yakho  kumele wongeze ngo R30 ilunga ngalinye olengezayo.

 

Uma ushonelwe sikunika : 

 

 • 5kg Mixed Portions x 5
 • 5kg carrots x1
 • 410 tin beans x 24
 • 7kg tomatoes x1
 • 10kg onions x 1
 • 5kg robbot peppers x 1
 • 3kg mayonnaise x 1
 • (Heads ) cabbages x 2
 • 25kg maize meal x 1
 • 25kg Rice x 1
 • 10kg potatoes x 2
 • 2lt Drink x18
 • 5lt Juice x1
 • 10kg beetroots x1
 • 10kg butternut x 1
 • 12.5kg Flour x 2

Take aways x100

Share on
Click here to contact us on WhatsApp